24.11.2020

Risteilyliikenteen kehittäminen Suomen lahdella ja Saimaalla käynnistyy

Kuuden maakunnan kaksivuotinen yhteishanke risteilytuotteiden kehittämisestä Suomenlahdelle ja Saimaalle käynnistyy marraskuussa 2020. Hankkeen tavoitteena on kehittää niin alueiden nykyistä risteilytuotteiden valikoimaa kuin uudentyyppinen risteilytuote Uudeltamaalta Saimaalle. Hankkeen rahoittajina toimivat Etelä-Karjalan, Etelä-Savon, Kymenlaakson, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon ja Uudenmaan liitot.

Hankkeen projektipäällikkö Timo Rissanen Lappeenrannan satamassa.

Hankkeessa selvitetään erilaisia reittivaihtoehtoja, potentiaalisia asiakasryhmiä ja liikennöinnin teknisiä edellytyksiä huomioiden Suomenlahden ja Saimaan erityinen luonto ja ympäristö. Hankkeen aikana luodaan kokonaisvaltainen risteilytuote asiakkaille täydentämään jo olemassa olevaa alueiden risteilyvalikoimaa. Reitin varren erilaiset matkailu- ja ravintolapalvelut ja päiväretkivaihtoehdot ovat tärkeässä roolissa tuotekokonaisuuden luomisessa.

Uudenlainen risteily Uudeltamaalta Saimaalle

Toteutuessaan uusi risteily kuljettaisi kotimaisia ja ulkomaisia matkailijoita pitkin Suomenlahtea ja itäistä rannikkoreittiä aina Kuopioon ja Joensuuhun saakka. Reitin varrella asiakkaat pääsisivät tutustumaan Suomenlahden kaupunkeihin, Venäjän puolella Viipuriin, Saimaan kanavaan, luontoon, ruokakulttuuriin ja upeisiin maisemiin. Savonlinnan, Mikkelin ja Lappeenrannan alueiden matkailupalvelut täydentävät asiakkaiden päiväretki- ja vierailumahdollisuuksia.

Asiakkaiden olisi mahdollista palata Kuopiosta tai Joensuusta esimerkiksi junalla tai lentäen. Matkustaminen reitillä lyhyemmissä osissa olisi myös mahdollista. Vastaavasti risteilyn voisi aloittaa Kuopiosta tai Joensuusta.

Nykytilan kartoituksesta tuotesuunnitteluun

Hankkeen projektipäällikkönä aloitti marraskuun alussa lappeenrantalainen Timo Rissanen. Rissanen on koulutukseltaan restonomi (YAMK), ja hän on toiminut yli 20 vuotta matkailutoimialalla, muun muassa Finnairilla kansainvälisissä johto- ja projektitehtävissä. Viimeksi hän on toiminut Finnairin asiakaskokemuksen kehittäjänä Helsinki-Vantaan lentoasemalla.

Hankkeessa tehdään tarkempi tutkimus potentiaalisista asiakasryhmistä, joiden perusteella risteilytuotteen suunnittelua voidaan viedä tarkemmalle tasolle. Samanaikaisesti on käynnissä nykytilan kartoitus, jolla pyritään saamaan kokonaiskuva alueen tämänhetkisestä risteilytarjonnasta.

Samalla lähdetään kartoittamaan risteilyn reittivaihtoehtoja ja niihin liittyviä teknisiä edellytyksiä ja valmiuksia satamissa. Tässä yhteydessä tehdään myös kartoitus nykyisestä oheispalvelutarjonnasta satamien läheisyydessä yhdessä paikallisten matkailutoimijoiden ja yritysten kanssa.

Jaa artikkeli