06.07.2022

Ruotsin merenkulkulaitos turvautuu meri- ja ilmapelastuksessa tekoälyyn

Kaikki Ruotsiin kulkeutuva hätäviestien radioliikenne litteroidaan nyt tekoälyn avulla. Viestit näkyvät Yhdistetylle pelastuskeskukselle Göteborgissa alle sekunnissa.

Järjestelmän toimivuusarvio toteutetaan syksyn aikana. Järjestelmä on siihen saakka operatiivisessa käytössä.

Ruotsin merenkulkulaitos on toteuttanut yhdessä ruotsalaisyhtiöiden Tenfifty AB:n ja Maranics AB:n kanssa viimeisen kahden vuoden aikana tutkimus- ja innovaatioprojektin. Aiemmin tänä vuonna käynnistettiin kokonaisvaltainen testaus viimeisintä tekoälyteknologiaa hyödyntävälle hätäpuheluiden tunnistusjärjestelmälle.

Järjestelmä tulee olemaan operatiivisessa käytössä syksyyn saakka. Silloin toteutetaan järjestelmän toimivuusarviointi.
Yhdistetyn pelastuskeskuksen pelastusjohtaja Tobias Nicander sai vuonna 2009 ajatuksen avun hankkimisesta hätäviestikanavan kuunteluun. Puheluita voi olla vaikea tulkita, koska signaali voi olla heikko ja viestit epäselviä. Lisäksi riskinä on, että uusi tapaus tulee samalla, kun operaattori työskentelee aiemmin tulleen hälytystehtävän parissa. Näin ollen on olemassa pieni riski, että viesti jää kuulematta. Litteroinnilla riski vähentyy.

Nicanderin saadessa idean ei vielä ollut sopivaa teknologiaa olemassa. Nyt sellainen on.

‒ Puhelut saadaan tekstimuotoon. Lisäksi avainsanat saadaan selkeästi poimittua, ja niiden pitäisi pysyä näytöillämme, kunnes olemme todenneet ne nähdyiksi. Dokumentointi voi myös auttaa tulevaisuudessa prosessin kehittämisessä, Nicander sanoo.
Hätäviestien avainsanat, kuten mayday, help ja sinking ovat selkeästi merkittyjä, eivätkä voi jäädä huomaamatta.

Heti ensimmäisenä käyttöpäivänä järjestelmä kiinnitti operaattorien huomion kahteen hätäviestiin. Toinen tuli Saksasta ja toinen Tanskasta. Tämä osoittaa, että tekoälyjärjestelmä pystyy tulkitsemaan jopa heikkoja signaaleja ja operaattorit kykenevät sen avulla tekemään parempia tilannearviointeja. Järjestelmä osoittaa myös, että Ruotsin rannikon radion kuuluvuus on riittävän hyvä.
Merenkulkulaitoksen mukaan järjestelmällä ei ole tarkoitus korvata operaattoreita vaan helpottaa heidän päivittäistä työtään.

Teksti Tomi Kangasniemi

Jaa artikkeli
navigate