10.11.2021

Saimaan kanavan kehittäminen – hankkeen urakkakilpailutus keskeytetään

Väylävirasto on päättänyt keskeyttää Saimaan kanavan allianssiurakan kilpailutuksen. Hanke kuitenkin jatkuu ja allianssihankinta käynnistetään uudelleen mahdollisimman pian.

Saimaan kanavan kehittäminen -hankkeen urakkakilpailutus keskeytetään. Kuva: Kari Martiala

Saimaan kanavan kehittäminen -hankkeessa kanavan sulkuja pidennetään ja kanavan vedenpintaa nostetaan. Hankkeen tavoitteena on turvata kanavan ja Saimaan järvialueen tavaraliikenteen toiminta- ja kehittämisedellytykset tulevaisuudessa. Hanke toteutetaan allianssimallilla, joissa eri osapuolet muodostavat yhteisen projektiorganisaation.

– Allianssiurakan hankinnan aikana on ilmennyt odottamattomia ongelmia, joiden selvittämiseen otetaan nyt lisäaikaa. Luonteeltaan teknishallinnolliset haasteet liittyvät toimintaan Saimaan kanavan vuokra-alueella ja siihen liittyviin erityiskäytäntöihin, projektipäällikkö Harri Liikanen Väylävirastosta kertoo.

Liikanen toteaa kehittämishankkeen toiminnan poikkeavan normaaleista vuokra-alueen käytännöistä ja lisäaikaa tarvitaan siis näistä asioista sopimiseen.

– Tarkkaa aikataulullista vaikutusta arvioidaan parhaillaan. Venäjän päätös lopettaa Venäjältä saapuvien alusliikenteen puukuljetusten tullikäsittely Saimaan kanavan Brusnitchnojen tullipisteellä ei ole keskeytyspäätöksen takana.

Allianssiurakan hankinnan siirtyminen vaikuttaa koko hankkeen toteutusaikatauluun. Tavoitteena on aloittaa uusi urakkahankinta mahdollisimman pian. Alkuperäisen aikataulun mukaan hankkeen oli tarkoitus valmistua kesällä 2024. Hankkeen kustannusarvio on 95 miljoonaa euroa, josta sulkujen pidentämisen osuus on 90 ja vedenpinnan noston viisi miljoonaa euroa.

Väylävirastossa tehdään vuosittain noin kymmenen hankinnan keskeyttämispäätöstä.

VA

Jaa artikkeli
portofnaantali