16.01.2023

Saimaan lautat uuteen kilpailutukseen

Tienpitäjänä toimiva Varsinais-Suomen ELY-keskus kilpailutti Saimaan alueen 12 lauttapaikan liikennepalvelut vuosille 2025–2045 ja teki marraskuun lopulla 2022 niistä ratkaisun. Hankintapäätöksestä Finferries kuitenkin teki oikaisuvaatimuksen ja valituksen markkinaoikeuteen, joten hankintamenettely aloitetaan uudelleen alusta.

Tilanteen johdosta ELY-keskus on kumonnut tekemänsä hankintapäätöksen ja keskeytti lauttaliikennepalvelun hankinnan. Hankintamenettely tullaan aloittamaan uudelleen alusta julkaisemalla kevään kuluessa sitä koskeva uusi normaali hankintailmoitus HILMA-ilmoituskanavassa.

Hankintamenettely voidaan julkisia hankintoja koskevan lain mukaan keskeyttää todellisesta ja perustellusta syystä. Varsinais-Suomen ELY-keskus arvioi, että hankittavan palvelun vähimmäisvaatimuksia, erityisesti päästövaatimuksia, koskeneet kesken prosessin tapahtuneet lieventämiset olivat oleellisia. Olennaiset muutokset olisi tullut tehdä keskeyttämällä hankintamenettely ja julkaisemalla uusi tarjouskilpailu. Finferriesin moitteet koskivat myös tarjoajien jääkokemusta ja alusten toimitustapaa Saimaan alueelle.

Samoihin aikoihin uuden kilpailutuksen kanssa ELY-keskus aikoo käynnistää myös Saaristomeren lossipalveluiden 20-vuotisen sopimuksen hankintaprosessin, joka koskee yli kymmentä ylityspaikkaa. Vuonna 2024 seuraa Saaristomeren lauttojen kilpailutus ja 2025 tarjouskilpailu muiden hajanaisten ylityspaikkojen osalta.

Pitkät sopimukset myös yhteysaluksille?

Valtioneuvosto on tehnyt periaatepäätöksen maantielauttaliikenteen pitkien palvelusopimusten mahdollistamisesta, mikä hillitsee kustannusten nousua ja antaa mahdollisuuksia vähitellen uusia aluskantaa. Saaristoasiain neuvottelukunnan vuoden 2021 raportin suosittamana vastaavantyyppistä järjestelyä tulisi pohtia myös yhteysalusliikenteeseen kaluston uusinnan käynnistämiseksi. Asiaa käsitellään parhaillaan maa- ja metsätalousministeriön saaristolain uudistamistyössä, jossa väliraportti on tarkoitus saada valmiiksi kuluvan talven aikana.

Lakimuutostarpeita koskeva lausuntomahdollisuus on auki lausuntopalvelut.fi:ssä tammikuun loppuun saakka. 17 reitin 27 aluksen hoitamasta yhteysalusliikenteestä Suomessa vastaa ja sitä ohjaa lain mukaan, hieman yllättäen, liikenne- ja viestintävirasto, ei väylävirasto. Saaristomme yhteysalusten keski-ikä on noin 40 vuotta, vanhimmat ovat 1950-luvulta eli yli 60 vuotiaita. Norjassa valtion ohjelmalla hankitaan pitkäaikaissopimuksilla parhaillaan täyssähköisiä ja vetykäyttöisiä aluksia, osana valtakunnan teknologia- ja ilmastopolitiikkaa.

Teksti Mikko Niini

Jaa artikkeli
FREJA