18.11.2021

Sataman lintuongelmasta kompromissi Raumalla

Rauman sataman laajentuminen lähisaariin on pitkään ollut jäissä lintujen pesimärauhan takia. Nyt asiasta on löydetty uudenlainen ratkaisumahdollisuus, joka ottaa myös linnut huomioon.

Laajennus haluttaisiin ulottaa kahteen saareen, Vähä-Järviluotoon ja sen kautta myös Iso-Järviluotoon. Pengertie on jo rakennettu hyvin lähelle, mutta satama ei ole saanut liittää sitä itse saareen.
Varsinais-Suomen Ely-keskus on keskeyttänyt laajentumisen, koska saarissa pesivät sekä merimetsot että harmaahaikarat ja nykyään taas myös merikotka. Pesinnälle ei luonnonsuojelulain rauhoitussääntöjen perusteella saa aiheuttaa pysyvää haittaa.

Keskus on kuitenkin lieventänyt kantaansa, jos kulku saarille järjestetään eri tavalla ja eri aikaan. Sen mielestä kahdeksan metriä leveä pengertie voitaisi vaihtaa ajouraan, joka ei kulkisi suoraan Vähä-Järviluodon halki, vaan sen pohjoisrantaa noudattaen.
Uran rakentaminen ja käyttö tulisi ajoittaa elo-tammikuulle, jolloin se ei häiritsisi pesintää. Pesintäpuita ei saa kaataa.

Rauman Satama pitää ajatusta mahdollisena, mutta uunituoreesta kannasta ei vielä ole tehty toiminnallisia päätöksiä.
– Meillä ei ole tällaisen tilanteen varalle teknisiä suunnitelmia saati valmiiksi mietittyä rahoitussuunnitelmaa, vaikka ajouran teko ei varmaan kovin hintava vaihtoehto olekaan, arvioi sataman toimitusjohtaja Janne Virta.

Ajourasuunnitelma ei vaikuta sataman perimmäiseen tavoitteeseen eli pengertien rakentamiseen. Sen kieltävästä Ely-keskuksen kannasta on valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen.
-Itse näen ajourassa tässä vaiheessa vain hyviä puolia. Saamme tätä kautta nyt yhteyden Järviluotoihin ja meillä on huomattavasti aiempaa paremmat mahdollisuudet lähteä kehittämään aluetta. Pienetkin maanrakennustyöt pystytään nyt toteuttamaan kustannustehokkaasti, sanoo Virta.
– Käyttörajoitukset toki tuovat omat haasteensa, mutta niiden kanssa pystytään tässä vaiheessa kuitenkin elämään. Kyseessähän ei ole ns.satamaliikenteelle tarkoitettu ajoura, hän muistuttaa.
Rakentaminen suhteen suunnitellaan yhdessä Rauman kaupungin kanssa.
-Sataman hallitus on tietoinen Ely- keskuksen puoltavasta lausunnosta. Lopullisen päätöksen aikataulu on vielä auki, Virta toteaa.

Teksti Vesa Veikkola

Jaa artikkeli
portofnaantali