10.09.2021

Port Activity -sovellus valittiin kansainväliseen Seatrade Awards -finaaliin

Satakunnan ammattikorkeakoulun vetämä kokonaisuus on mukana Seatrade Awardsin finaalissa. Suomessa Rauman ja Ruotsissa Gävlen satamissa kehitetyt sovellukset on otettu jatkokäyttöön myös jo kansallisesti. Seatrade Awards on johtava maailmanlaajuinen merenkulun ja meriteollisuuden palkinto-ohjelma.

Fintrafficin ylläpitämä suomalainen Port Activity -sovellus valittiin Satakunnan ammattikorkeakoulun  (SAMK) tekemän hakemuksen pohjalta vuoden 2021 Seatrade Awardsin finalistiksi. uudessa Port & Terminal Digital Technology Award -kategoriassa.

On poikkeuksellista, että ammattikorkeakoulun vetämä kokonaisuus on kisaamassa palkinnoista yhdessä kansainvälisten yritysten kanssa.

Seatrade Awards on johtava maailmanlaajuinen merenkulun ja meriteollisuuden palkinto-ohjelma. Sitä on jaettu jo yli kolmekymmentä vuotta merenkulkualalle. Palkitut toimijat edustavat alan terävintä kärkeä, niin uusien kaupallisten ratkaisujen kuin yhteistyön teemoissa. Kilpailun järjestää kansainvälinen merenkulkualan viestintäorganisaatio Seatrade Maritime News. Mukana järjestämässä on myös useita tunnettuja kansainvälisiä alan tahoja. SeaTrade Awardsin finaali järjestetään yhteistyössä Lloyd’s Listin kanssa online-tapahtumana 3.marraskuuta.

Satakunnan ammattikorkeakoulussa toimiva Merilogistiikan tutkimuskeskus lähetti kilpailuun Rauman ja Gävlen satamasovellukset.

Rauman ja Gävlen sovellukset kehitettiin osana Central Baltic Efficient Flow-projektia. Projektin pohjalta tehty kansallinen satamasovellus (Fintraffic VTS vetämä) on jo laajentunut Suomessa neljääntoista satamaan. Efficient Flow -projektia veti Ruotsin merenkulkulaitos Swedish Maritime Administration. SAMK veti projektissa Sujuvat satamatoiminnot -työpakettia. Muut projektipartnerit olivat Rauman Satama Oy, Gävlen satama ja Fintraffic VTS. Teknisesti sovellukset toteutti Unikie Oy.

SeaTrade Awardsissa palkintokategorioita on useita, kuten turvallisuus merellä, kestävä merenkulku ja digitalisaation hyödyntäminen. Palkittavat valitsee riippumaton asiantuntijapaneeli. Satamasovellukset ovat mukana uudessa palkintokategoriassa ”Satamien ja terminaalien digitaalinen teknologia” (engl. Port & Terminal Digital Technology Award).

– Osallistujat ja finalistit ovat yleensä suuria kansainvälisiä yrityksiä. On poikkeuksellista, että ammattikorkeakoulun vetämä kokonaisuus on kisaamassa palkinnoista yritysten kanssa samassa kategoriassa. Finaaliin pääsy osoittaa, että SAMK ja kumppanit ovat tehneet maailmanlaajuisesti johtavaa tutkimustoimintaa. Tutkimustoiminta on johtanut yritysten liiketoiminnan kehittymiseen konkreettisen sovelluksen avulla, satamasovellustyöpakettia vetänyt projektipäällikkö Heikki Koivisto Satakunnan ammattikorkeakoulusta sanoo.

Satamat voivat jatkokehittää sovellusta

Port Activityn kehitystyössä ei keskitytty vain tiukasti sovellukseen, vaan tarkasteltiin laajasti koko sataman toimintaympäristöä. Näin saatiin luotua sovellus, joka tarjoaa aidosti toimivia ratkaisuja satamatoimijoiden tarpeisiin. Satamat voivat jatkokehittää open source -pohjaisesti rakennettua sovellusta omaan käyttöönsä sopivaksi sekä jakaa halutessaan kehittämiään ominaisuuksia muiden satamien kanssa.

Projektin aikana keskityttiin tiedon keräämisen lisäksi tarkastamaan, kuinka hyvin järjestelmiin tulevat tiedot pitävät paikkansa, mikä lisäsi sovelluksen kautta saatavan tiedon luotettavuutta ja paikkaansa pitävyyttä. Sovellus toteutettiin osana EU-rahoitteista Central Baltic -ohjelman STM Efficient Flow -hanketta, jonka päättyessä Fintraffic tarjoutui ottamaan vastuun sovelluksen ylläpidosta.

– Sovelluksen kautta on saatu luotua toimiva ekosysteemi. Satamat itse tietävät parhaiten, millaisia ominaisuuksia he tarvitsevat, me tarjoamme toimintojen pohjaksi valmiin alustan, jota on helppo räätälöidä. Port Activity on malliesimerkki yhdessä kehittämisestä, kertoo Fintrafficin meriliikenteenohjauksen hankepäällikkö Olli Soininen.

Yhteiset tiedot avoimesti samaan paikkaan

SAMKissa on tutkittu laivan oikea-aikaista saapumista satamaan vuodesta 2017. Tutkimus aloitettiin Suomessa Rauman ja Ruotsissa Gävlen satamissa, jotka ovat molemmat konttisatamia.

– Satamasovelluksessa laivan saapuminen, lähtö ja satamatoimintojen eri vaiheet näkyvät reaaliajassa. Satamasovelluksen käyttö selkeyttää ja nopeuttaa laivojen oikea-aikaista saapumista satamaan ja lastioperaatioita satamassa, Heikki Koivisto kertoo.

Port Activity -sovellus kerää kaikkien satamatoimijoiden kannalta olennaista tietoa saman applikaation alle eri järjestelmistä. Fintraffic tarjoaa palvelua varten neutraalit ja yhteiset rajapinnat, joihin on koottu kaikkia satamatoimijoita koskevat tiedot. Ensimmäisenä sovellukseen tulivat aikatiedot, nyt mukaan lisätään säätietoja ja geoalueita.

Sovellus toimii tietokoneen lisäksi mobiililaitteilla, minkä ansiosta ruutuja ei tarvitse päivystää enää paikan päällä ympäri vuorokauden. Tämä tehostaa etenkin päivystystoimintaa satamissa. Sovelluksen kautta tuleva informaatio vähentää myös merkittävästi sähköpostien ja puheluiden määrä.

– Toivon, että saamme sovellukselle mahdollisimman laajaa näkyvyyttä, sillä nyt kyse ei ole vain hienoista puheista, vaan työ näkyy konkreettisesti käytännön tasolla ja vastaa satamien aitoihin tarpeisiin. Olemme Suomessa monessa mielessä digitalisaation uranuurtajia, pohtii Koivisto.

Seatrade Awards 2021 finalistit

 

Jaa artikkeli
navigate