Helsingin Sataman vuosi 2020: Koronakriisin keskellä prioriteetiksi nousi huoltovarmuus

Koronavuonna yhtiön tulos painui merkittävästi tappiolle. Merkittävimmät investoinnit vietiin silti läpi. – Olemme valmiita toimintaan, kun koronasta palaudutaan, toimitusjohtaja Ville Haapasaari toteaa.

–Tavaraliikenteen uskomme palautuvan normaalille tasolle vuoteen 2022 mennessä ja pitkällä aikavälillä uskomme sen kasvavan. Matkustajaliikenteen palautuminen riippuu epidemian hallintaan saamisesta. toimitusjohtaja Ville Haapasaari toteaa. Kuva: Helsingin Satama

Helsingin Satama julkaisi tänään vuosikertomuksensa.

Helsingin sataman kautta kulkeneiden matkustajien määrä romahti koronaviruksen takia asetettujen matkustusrajoitusten takia: linjaliikenteen matkustajamäärä Helsingissä oli 4,8 miljoonaa, 59 prosenttia edellisvuotta vähemmän.

Rahtiliikenteen määrissä koronapandemian negatiiviset vaikutukset jäivät pienemmiksi kuin yhtiö ensin arvioi. Helsingin satamien kokonaistavaraliikenne oli 13,3 miljoonaa tonnia. Se oli 8,5 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Yhtiön tulos painui merkittävästi tappiolle

Vuonna 2020 yhtiön liikevaihto oli 67,2 miljoonaa euroa (-28,3 MEUR). Liikevaihto laski edellisvuodesta 29,6 prosenttia ja tulos jäi sopeuttamistoimista huolimatta yli 10 miljoonaa euroa tappiolliseksi.

Merkittävimmät tuloerät olivat tavaramaksut (30,7 MEUR), alusmaksut (14,6 MEUR) ja matkustajamaksut (8,8 MEUR). Liikevoitto jäi -2,5 miljoonaa euroa miinukselle (-113 % edelliseen vuoteen verrattuna). Tilikauden tulos verojen jälkeen oli -10,5 miljoonaa euroa.

Yhtiö haki säästöjä muun muassa palveluostoja vähentämällä ja joidenkin investointien lykkäämisellä. Henkilöstökulusäästöjä saatiin määräaikaisilla lomautuksilla ja rekrytointeja lykkäämällä. Myös ylläpitokustannuksissa säästettiin, kun talvi 2019-2020 oli lumeton ja jäätön. Kaikkiaan käyttökulut 27,8 miljoonaa euroa jäivät 16 prosenttia edellisvuotta pienemmiksi.

Liikevaihdon lasku näkyi myös tuottavuudessa. Helsingin Sataman kokonaistuottavuuden kehitystä kuvaava tuottavuusindeksi laski 92,2 pisteeseen ja liikevaihto/henkilöstö oli 800 000 euroa.

Kriisin keskellä prioriteettina huoltovarmuus

– Vuoteen lähdimme positiivisista lähtökohdista: matkustajaliikenne kasvoi, ja tavaraliikenteessä oli melko stabiili näkymä. Pandemia ja sen torjuntatoimet kuitenkin pysäyttivät matkustajaliikenteen maaliskuussa, ja vaikka matkustus kesällä hieman elpyikin, syksyllä oli vastassa viruksen toinen aalto ja tiukentuneet rajoitukset. Tavara sen sijaan liikkui lähes entiseen tahtiin, eikä suurimmat uhkakuvat viennin osalta toteutuneet, toimitusjohtaja Ville Haapasaari toteaa vuosikatsauksessa.

Pandemian edetessä toimintasuunnitelmat arvioitiin uudelleen.

– Keskityimme vaikeassa epidemiatilanteessa toimimiseen sekä huoltovarmuuden turvaamiseen. Tuimme asiakkaidemme liikennettä ja teimme tiivistä yhteistyötä viranomaisten kanssa. Eteen tuli monia yllättäviä tilanteita, joihin haimme yhdessä nopeasti ratkaisuja.

– Tilanne pakotti meidät käynnistämään keväällä säästöohjelman, jonka puitteissa priorisoitiin sekä lykättiin hankkeita, vähennettiin palveluostoja ja jouduimme myös lomauttamaan henkilöstöämme.

Haapasaaren mukaan myös vuosi 2021 tulee olemaan haasteellinen tuloskehityksen osalta.

– Helsingin Satamalla on kuitenkin kestokykyä ja tulemme tästä kriisiajasta selviämään.

– Tavaraliikenteen uskomme palautuvan normaalille tasolle vuoteen 2022 mennessä ja pitkällä aikavälillä uskomme sen kasvavan. Matkustajaliikenteen palautuminen riippuu epidemian hallintaan saamisesta. Merimatkustus alkanee toipua 2021 jälkipuoliskolla ja lähimatkustamisen uskotaan elpyvän kriisiä edeltäneelle tasolle 2-3 vuoden kuluessa.

Merkittävimmät investoinnit vietiin läpi

Viime vuonna Helsingin Sataman investointien määrä oli noin 23,8 miljoonaa euroa. Koko vuodelle budjetoiduista investoinneista toteutui 71 prosenttia. Osaa investoinneista lykättiin osana yhtiön sopeuttamisohjelmaa.

– Kärkihankkeitamme kuitenkin vietiin eteenpäin määrätietoisesti. Satamassa olemme valmiita toimintaan, kun koronasta palaudutaan, Haapasaari toteaa.

Vuosaaren väylän syvennys käynnistyi kesäkuussa.

– Se turvaa Vuosaaren sataman kapasiteetin ja liikennemäärien kasvun tulevaisuudessa. Samoin hiilineutraaliusohjelman tavoitteita tukevia hankkeita vietiin läpi suunnitellusti.

– Pitkällä aikavälillä Helsingin Satamalle on tärkeää kannattavan kasvun varmistaminen siten, että olemme toimiva osa Helsinkiä. Vuoden mittaan teimme laajamittaista työtä laatiessamme pormestarin pyynnöstä erilaisia skenaarioita satamanosien sijoittumisesta. Selvitykset ja niiden pohjalta laaditut vaihtoehdot vaikutuksineen antavat hyvät edellytykset poliittiselle päätöksenteolle vuoden 2021 aikana.

Helsingin Sataman viime vuoden merkittävimpiä investointeja olivat:

  • Vuosaaren väylän syvennys (investoinnin kokonaisarvo 4,7 milj. euroa)
  • Ruokaviraston rajatarkastusaseman rakentaminen (1,8 milj)
  • Eteläsatamaan rakennettu maasähkö (1,3 milj.)
  • Hernesaaren LHC laiturin korjaus (3,3 milj.)
  • Länsisataman automaattinen laivojen kiinnitysjärjestelmä (2,6 milj.)

Helsingin Sataman vuosikertomus 2020

teksti: Vaula Aunola

Lisää aiheesta:

Helsingin Satama julkaisi väliraportin skenaarioista vuoteen 2040

Helsingin satama ja Naantalin satama saivat EU investointitukea hankkeilleen

Turun ja Helsingin satamat nopeammiksi, turvallisemmiksi ja vihreämmiksi

Vuosaaren meriväylän ja satama-altaan syventäminen alkaa kesäkuussa

 

Jaa artikkeli