08.02.2021

SMM toteutettiin etänä

SMM – Shipbuilding, Machinery & Marine Technology – tapahtuma toteutettiin nelipäiväisenä etätapahtumana 2 – 5.2. SMM on maailman suurin meriteknisen alan näyttely, ensimmäinen järjestettiin jo vuonna 1963.

SMM-tapahtuma järjestetään aina Hampurissa ja joka toinen vuosi. Perinteisesti tapahtuman ydin on näyttely, johon esimerkiksi vuonna 2018 osallistui 50.000 kävijää ja näytteillepanijoita oli 2100. Näyttelyn rinnalla on tyypillisesti muutama näyttelyyn liittyvä, mutta siitä erillinen konferenssi. Suurin osa tapahtuman osallistujista on paikalla näyttelyn takia ja konferenssit ovatkin olleet pitkälti sivuosassa. Tällä kertaa oli toisin. Digitilaisuuden osallistujamääriä järjestäjät eivät olleet julkaisseet ainakaan vielä tilaisuuden viimeisenä päivänä.

Viimeksi SMM toteutettiin syyskuussa 2018, joten seuraava oli tarkoitus järjestää syyskuussa 2020. Tämä kuitenkin siirrettiin vuoden helmikuulle 2021 tarkoituksena edelleen järjestää tapahtuma perinteiseen tapaan Hampurin messukeskuksessa. COVID-19:n kehityksen seurauksena jouduttiin kuitenkin päättämään toukokuussa 2020, että helmikuun tilaisuus järjestetään etätapahtumana. Aluksi oli tarkoituksena toteuttaa myös näyttely jonkinlaisena etäversiona, mutta tästä luovuttiin, koska selkeätä toimintaratkaisua ei löytynyt. Siten nelipäiväinen tapahtuma SMM Digital koostui vain lukuisista paneeleista ja muista keskusteluista. Konferenssi koostui neljästä osiosta, jotka olivat Maritime Future Forum, Offshore Dialogue, gmec = Global Maritime Environmental Congress ja MS&D = international conference on maritime security and defence.

Lyhyen avauspuheenvuoron esitti Saksan liittokansleri Angela Merkel ja eräänlaisen lyhyen
yleisalustuksen IMO:n pääsihteeri Ki-tack LIM. Etäkokouksiin lienee helpompi saada puhujiksi superjulkkiksia kuin perinteisiin tapahtumiin.

Huolimatta siitä, että tapahtuman ohjelma oli erittäin moniulotteinen ja intensiivinen se oli hyvin toteutettu vieläpä erittäin käyttäjäystävällisenä. Kuluneen vuoden aikana moni on varmaankin kokenut paljon eritasoisesti järjestettyjä webinaareja, liian monessa käyttäjäystävällisyys on jäänyt nettigurujen ambitioiden uhriksi. Neljä kokonaista päivää putkeen etätilaisuuksia on kuitenkin melko puuduttava kokemus ja päivien aikana saattoi vain haaveksia fyysisen näyttelyn rennosta ja rentouttavasta ilmapiiristä.

Konferenssien ja keskustelujen aihepiirit kattoivat laajalti meriteollisuuden tilaa ja kehitystä, mutta ylivoimaisesti eniten keskityttiin kahteen osa-alueeseen: digitalisaatioon ja ympäristökysymyksiin. Tämä ei varmasti ole yllätys kenellekään. Digitalisaatio rynnistää vahvasti merenkulussa ja meritekniikassa yleisesti.

Ympäristökysymyksessä ajankohtaisia ovat yleiskehitys yhteiskunnassa, sääntöjen ja määräysten kehitys sekä teknologiset ratkaisut. Päästöttömyystavoitteiden välttämättömyys on vahvasti tiedostettu ja tavoitteisiin liittyviä businessmahdollisuuksia kartoitetaan ja kehitetään innolla. Keskiössä ovat kysymykset energiansäästöstä, uusista energiateknisistä ratkaisuista ja polttoaineista. Laivojen käyttövoimassa historia on edennyt tuulesta, puun ja kivihiilen polttamisen kautta öljyn polttamiseen. Näiden kunakin aikakautena täysin markkinoita hallinneiden ratkaisujen jälkeen ollaan ilmeisesti siirtymässä aikaan, jossa hyödynnetään monia ratkaisuja yhden ehdottoman sijaan. Sähkön merkitys energian varastoimismuotona nousee väistämättä yhdeksi keskeiseksi tekijäksi. Samoin tuulten hyödyntäminen ainakin tukiratkaisuna nostaa päätään.

Polttoaineissa niinikään tänään ylivoimaisten maaöljypohjaisten tuotteiden sijaan ovat tulossa maakaasu (varastointi ja kuljetus LNG – muodossa), metanoli, vety, ammonia, biokaasu…..ym. Jotkut vaihtoehdot ovat hiilettömyyden kehityksen kannalta väliaikaisratkaisuja, toiset ovat ehkä ”lopullisia” ratkaisuja.

Yleisesti katsottuna ilmassa on paljon erilaisia ratkaisuja, joita kehitetään intensiivisesti. Tänään on vaikea arvioida, mikä tai mitkä ovat tulevaisuudessa hallitsevia konsepteja. Monimuotoisuus viittaa kuitenkin siihen, että samanlaista universaalia ratkaisua, mikä öljy on meille ollut viimeisen muutamana vuosikymmenen aikana, tuskin tullaan näkemään parin vuosikymmenen päästä!

Tilaisuudessa ilmoitettiin seuraavan SMM:n järjestämisestä. Ajankohta on 6 – 9.9.2022 ja tarkoitus on toteuttaa tapahtuma perinteisessä muodossa, siis entisen tapainen suuri näyttely ja sen ohessa erillisiä konferensseja Hampurissa. On vahva usko siihen, että enää tuolloin COVID-19 ei tulee estämään normaaleja järjestelyjä.

Teksti Eero Mäkinen

Jaa artikkeli
navigate