07.05.2021

Suomalainen startup Aeromon ja Nordic Unmanned perustavat meriteollisuuden päästömittauksiin keskittyvän yhteisyrityksen

Aeromonin teknologialla ja Nordic Unmannedin operatiivisella kyvykkyydellä ratkaistaan päästömittauksen globaaleja haasteita.

Aeromonin teknologian ja Nordic Unmannedin miehittämättömien lentolaitteiden avulla uusi yritys aikoo kasvaa merkittäväksi kilpailijaksi kansainvälisessä päästömittausmarkkinassa.

– Ilmateitse leviävien päästöjen mittaamiseen erikoistunut Aeromon jatkaa teollisuuspäästöjen teknologiakehityksen ja globaalin mittausliiketoiminnan vahvistamista Suomessa. Aeromonin meriliikenteen päästöjen liiketoimintayksikkö siirtyy uuteen yhteisyritykseen, jonka enemmistöosakkaana (60 %) toimii norjalainen Nordic Unmanned.
Yhteisyrityksen tavoitteena on olla johtava meriteollisuuden päästömittausten tuottaja kansainvälisillä markkinoilla.

Aeromonin teknologian ja Nordic Unmannedin miehittämättömien lentolaitteiden kyvykkyyden avulla uusi yritys aikoo kasvaa merkittäväksi kilpailijaksi kansainvälisessä päästömittausmarkkinassa.
Yhteisyritys tarjoaa edistyksellistä päästömittauspalvelua esimerkiksi satamille, valvoville viranomaisille ja meriliikenteen yrityksille.

“Olemme innoissamme uudesta strategisesta yhteisyrityksestä Aeromonin kanssa. Heidän huipputeknologiansa yhdistettynä osaamiseemme palveluiden tuottajana mahdollistaa globaaleille asiakkaillemme täysin uuden tavan seurata meriteollisuuden päästöjä”, kommentoi Knut Roar Wiig, Nordic Unmannedin toimitusjohtaja.

Meriliikenteen arvioidaan tuottavan noin 2,5 % maailman kasvihuonekaasupäästöistä. Laivojen pakokaasujen rikin- ja typen oksidien sekä pienhiukkasten vaikutus erityisesti satamakaupunkien ilmanlaatuun on merkittävä.

Aeromon on kehittänyt merenkulun ilmapäästöjen vähentämiseksi solmitun kansainvälisen yleissopimuksen (MARPOL liite VI) mukaista mittausteknologiaa vuodesta 2015 alkaen, ja sitä on käytetty useissa eurooppalaisissa merivalvonnan projekteissa. Yhtiön toinen liiketoimintayksikkö vahvistuu kaupan myötä ja tuottaa jatkossakin päästömittauspalveluita muun muassa prosessi-, kaivos ja energiateollisuuden vaativiin sovelluskohteisiin.

Vaikka perustettavan yhteisyrityksen pääomistaja on Norjassa, jatkaa Aeromon toisena pääomistajana (40 %) teknologian ja liiketoiminnan kehittämistä Suomessa ja Euroopassa.

“Yhteisyritys vie alan johtavan teknologian Suomesta suoraan suurimmille kansainvälisille asiakkaille. Kaikki Aeromonin teknologinen kehitystyö, sekä meriteollisuuden että muiden teollisuuspäästöjen mittaukseen liittyen, jatkuu edelleen Suomessa, sillä täältä löytyy alan kärkiosaamista”, kommentoi Aeromonin toimitusjohtaja Maria Kuosa.

Yhteisyrityksen palveluihin kuuluu päästömittauspalvelujen tuottamisen ja data-analyysin lisäksi raportointijärjestelmän lisensointi ja mittausteknologian toimitus sekä ylläpito. Yhteisyritys omistaa yksinoikeuden Aeromonin teknologialla toteutettuihin merenkulun päästömittauksiin.

Jaa artikkeli
Freja