15.11.2022

Suomi ja Viro vahvistivat pöytäkirjalla maiden välisen yhteistyön logistiikan digitalisaatiossa

Yhteistyön arvioidaan tuovan tehokkuutta kansainvälisiin kuljetuksiin, luovan uusia liiketoimintamahdollisuuksia sekä edistävän päästövähennystavoitteiden saavuttamista.

Suomen liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka ja Viron teknologia- ja yrittäjyysministeri Kristjan Järvan Suomen ja Viron yhteistyöseminaarissa 15.11.2022. Kuva: Valtioneuvosto

Suomen liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka ja Viron teknologia- ja yrittäjyysministeri Kristjan Järvan allekirjoittivat Suomen ja Viron ministeriöiden välisen yhteisymmärryspöytäkirjan logistiikan digitalisaatiosta Helsingissä järjestetyssä Suomen ja Viron yhteistyöseminaarissa 15.11.2022.

Yhteisymmärryspöytäkirja (Memorandum of Understanding, MoU) mahdollistaa ministeriöiden välisen yhteistyön ja tiedonvaihdon logistiikan digitalisaation alalla. Yhteisymmärryspöytäkirja allekirjoitettiin Helsingissä Säätytalolla järjestetyn Suomen ja Viron yhteistyötä käsitelleen kutsuseminaarin yhteydessä. Seminaariin osallistui myös muita Suomen ja Viron ministereitä.

– Yhteisellä sopimuksella sujuvoitamme rajat ylittäviä kuljetuksia ja edistämme vihreää siirtymää. Suomi ja Viro ovat edelläkävijöitä, ja kannustamme muita EU-maita edistyneisiin digitaaliseen ratkaisuihin, jotka voivat perustua meidän osaamisvientiimme, Suomen liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka sanoo.

– Suomen ja Viron välinen yhteisymmärryspöytäkirja, jonka tänään allekirjoitimme, on mielestäni merkittävä askel ja poliittisen tahdon ilmaisu, joka korostaa logistiikan digitalisaation ja reaaliaikatalouden merkitystä, Viron teknologia- ja yrittäjyysministeri Kristjan Järvan sanoo.

– Koko talous on enenevässä määrin muuttumassa reaaliajassa tapahtuvaksi talousdatan vaihtamiseksi ja Viro on ylpeä voidessaan yhdessä Suomen kanssa olla edelläkävijä tällä saralla. Liikenteen ja logistiikan digitalisaatio suoraan tehostaa logistiikkaa ja edesauttaa vihreää siirtymää ja kestävää kehitystä, Järvan lisää.

Suomen ja Viron välisellä yhteistyöllä on tärkeä rooli logistiikan digitalisaation edistämisessä. Rajat ylittävä yhteistyö on otettu huomioon myös viime vuonna julkaistussa valtioneuvoston periaatepäätöksessä logistiikan digitalisaatiosta. Yhteistyön arvioidaan tuovan tehokkuutta kansainvälisiin kuljetuksiin, luovan uusia liiketoimintamahdollisuuksia sekä edistävän päästövähennystavoitteiden saavuttamista.

 

Jaa artikkeli
freja