15.08.2018

Merenkulun ja luovan alan naiset verkostoituvat Turussa

Yrkeshögskolan Novian johtama IRM-Tool -hanke järjestää naisten verkostoitumistapahtuman yhdessä naisten kansainvälisen merenkulun ja kaupan järjestön Wistan kanssa Aboa Mare Oy:n tiloissa, Auriga Business Centerissä, Turussa. Noin 20 osaavaa naista kokoontuu 23. elokuuta jakamaan työtarinoitaan ja oppimaan niistä.

Kuva: Aboa Mare Oy

– Merenkulku ja meriteollisuus nähdään hyvin miesvaltaisina aloina, mutta alalla työskentelee todella osaavia ja vaikuttavia naisia. Työtarinoita jakamalla voi tunnistaa omaa osaamistaan ja oivaltaa ratkaisuja ajankohtaisiin haasteisiin. Päivä tarjoaa toivottavasti sekä menestystarinoita että myös epäonnistumisia, joita naiset ovat kokeneet uransa aikana. Näkisin, että tulevaisuudessa osaamisverkostoa pitää myös laajentaa muille aloille, joten tämä on hyvä tilaisuus naisille verkostoitua sekä voimaantua omasta ja muiden monialaisesta osaamisesta, sanoo IRM-Tool -projektin johtaja Rita Rauvola.

Työpaja järjestetään yhdessä Wistan kanssa. Wista (Women’s international Shipping and Trading Association) on merenkulun kansainvälinen naisverkosto, jolla on toimintaa yli 40 maassa ja jäseninä on yli 3 000 meri- ja kuljetusalalla sekä niihin liittyviltä toimialoilla työskenteleviä naisia. WISTA Finland on ollut aktiivinen 1980-luvulta lähtien ja jäseniä on Suomessa n. 130, jotka työskentelevät varustamoissa, satamissa, vakuutusyhtiöissä, asianajotoimistoissa, kaupallisella alalla, viranomaispuolella ja muilla logistiikkaan liittyvillä aloilla.

– Turun Wistat on aktiivinen jäsenverkosto. Tämä on erinomainen tilaisuus naisille oppia toisiltaan ja tuoda esille heidän osaamistaan. Lisäksi on mielenkiintoista nähdä livevisualisointia. Se voisi olla avuksi monessa asiassa korkeissa asiantuntijatehtävissä, joissa jäsenemme työskentelevät, sanoo turkulainen Wistan jäsen Eija Velin, joka työskentelee Turun yliopistossa.

”Työtarinat”-työpajan tapahtumassa fasilitoi palvelumuotoilun, viestinnän ja tapahtumatuottamisen ammattilaiset Janne Junttila ja Anni Linko, jotka ovat hiljattain perustaneet liiketoiminnan kehittämiseen erikoistuvan Junttila&Linko -yrityksen.

– Osallistujat ovat saaneet ennakkotehtävänä miettiä tilanteita, jossa ovat tunteneet onnistuneensa tai kohdanneet ongelman. Tarinoita jaetaan ensin pienemmissä ryhmissä. Ryhmät valitsevat inspiroivimmat ja opettavaisimmat tarinat jaettaviksi kaikille ja livekuvittaja Salla Lehtipuu samanaikaisesti loihtii tarinat eloon. Tämä auttaa konkretisoimaan tapahtumien kulkua ja luomaan ongelmanratkaisukeinoja, Anni Linko ja Janne Junttila kertovat.

Työpajan jälkeen osallistujat saavat tutustua Aboa Maren merenkulun simulaattoreihin, joilla harjoitellaan esimerkiksi navigointia, erikoistilanteita sekä testataan uutta tekniikkaa.

IRM-Tool – Innovation Resource Moderating Tool -hanke on käynnissä huhtikuun loppuun 2019 saakka. Hankkeen tavoitteena on luoda kohtaamisia, joissa luovaa osaamista voidaan yhdistää meriteollisuuden innovaatiotarpeisiin, ja näin edistää uudenlaisten luovien työpaikkojen syntymistä. Projektia koordinoi Yrkeshögskolan Novia yhteistyössä Åbo Akademin ja Turun Ammattikorkeakoulun kanssa. Meyer Turku-telakka on strateginen kumppani. Hankkeen rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto, ja sen budjetti on n. 400 000 euroa.

 

 

Jaa artikkeli
Freja