23.08.2018

Vihreä merenkulku nousee Hampurin SMM-messujen teemaksi

IMO:n päästörajoitukset, fossilittomat polttoaineratkaisut ja pilssivesien tarkempi puhdistaminen ovat kaikki aihepiirejä, joista keskustellaan runsaasti merenkulkualan seuraavassa suurtapahtumassa eli kansainvälisillä Hampurin SMM 2018 -messuilla syyskuun alussa. Järjestäjät odottavat ”vihreän merenkulun” nousevan tapahtuman yhdeksi pääteemaksi.

Varustamoissa tiedetään hyvin se, että Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n asettamat kunnianhimoiset tavoitteet eivät toteudu ilman suuria investointeja ja ilman kaikien merialan toimijoiden yhteisiä ponnisteluja kohti vähäpäästöisempiä polttoaineita.
 
Luokituslaitos DNV GL arvioi, että IMO:n vuoden 2020 alussa voimaan tulevien päästörajoitusten  piirissä on peräti 70 000 alusta koko maailman kauppalaivastosta. Laivanomistajien on tehtävä viimeistään nyt isoja ja kauaskantoisia päätöksiä investoinneista uusiin laivakone-, propulsio- ja polttoaineratkaisuihin, joilla YK:n alaisen merenkulkujärjestön vaatimuksiin ylletään.
 
Niinpä Hampurin messuille ovat kerääntyneet näytteilleasettajiksi (joita on kaikkiaan 2 289 kappaletta) lähes kaikki niin sanottuja vihreitä teknologioita tarjoavat yritykset, järjestäjät huomauttavat. Mukana ovat alan johtavat laivakone- ja propulsiotoimittajat, kuten saksalainen MAN Energy Solutions ja suomalainen Wärtsilä.

LNG monella tapaa messujen vetonaulana

LNG eli nesteytetty maakaasu kiinnostaa lähes kaikkia varustamoita yhtenä ideaalisena tapana siirtyä vähärikkisempiin ja samalla puhtaampiin polttoaineisiin. Tällä hetkellä risteily- ja matkustajavarustamoita pidetään LNG-käyttöisten alusten pioneereina, mutta myös maailman suurimmat konttivarustamot ovat tilanneet runsaasti LNG:tä käyttäviä uudisrakennuksia.
 
LNG:n bunkraus vaatii uusia investointeja myös satamilta, joista monet jo kutsuvatkin itseään ”LNG-valmiiksi” tankkauskeskuksiksi, joko kaijojen vieressä tai proomujen kautta merellä. Yhtenä mielenkiintoisena yksityiskohtana Hampurissa  voi tutustua Becker Marine Systemsin ”LNG Power Pac” -ratkaisuun, jossa maissa kaasulla jauhettua puhtaampaa sähkövirtaa johdetaan laitureissa oleviin aluksiin. Esillä on paljon myös pakokaasujen puhdistuslaitteiden eli skrubbereiden toimittajia.
 
Pyrkimys entistä puhtaampiin pilssivesiin teettää niin ikään paljon työtä varustamoiden johdolle. Hampurissa paikalla ovat sekä IMO:n että U.S. Coast Guardin asiantuntijat, jotka kertovat taustatietoja luonnonsuojelusta ja vastaavat kysymyksiin pilssivesien ympäristöä säästävästä käsittelystä.

Hampuri on merialan vakkintunut kohtaamispaikka

– Hampurin nelipäiväisen SMM-tapahtuman aikana merialan kansainvälisten yritysten päätöksentekijät kerääntyvät samaan aikaan yhteen paikkaan, tai oikeastaan 13:een näyttelyhalliin. Messut säästävät osallistujilta viikkojen mittaisten työmatkojen tekemisen eri puolille maailmaa, Hamburg Messe und Congress GmbH:n merenkulkutapahtumien toimitusjohtaja Claus Ulrich huomauttaa.

Hampurin SMM -tapahtuma järjestetään joka toinen vuosi.Tänä vuonna paikalle odotetaan melkein 2 300 näytteilleasettajan lisäksi noin 50 000 vierasta maailman kaikilta mantereilta. Messupäivät ovat tänä vuonna 4.-7. syyskuuta, kuitenkin niin, että merenkulun tulevaisuutta pohtiva kokous (Maritime Future Summit eli MFS) ottaa varaslähdön jo päivää ennen itse messujen alkamista.
Jaa artikkeli
Freja