08.03.2023

Varustamot kannustavat naisia hakeutumaan merialalle

Kansainvälisesti merialalla naisten osuus työvoimasta on noin kaksi prosenttia. Suomessa naisia on merenkulkijoista jopa noin 20 prosenttia. Kaikille avoin webinaari tänään naistenpäivän kunniaksi.

Kuvituskuva: iStock

Naisten osuus alalla on kuitenkin kasvussa ja alalle pyritään kannustamaan lisää naisia, todetaan Suomen Varustamot ry:n tiedotteessa.

Aihe on merenkulussa yhä ajankohtaisempi, sillä sekä meillä Suomessa että maailmalla vallitsee pula merityövoimasta. Merenkulku on monipuolinen toimiala, joka tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia ja jossa työllistytään. Nyt kansainväliselle alalle todella tarvitaan tekijöitä ja mielenkiintoisia työtehtäviä on maalta merelle. Myös merialalla halutaan hyödyntää kaikki paras osaaminen, mukaan lukien se potentiaalin mitä naisilla on tarjota alalle.

Kansainväliset merenkulkualan organisaatiot YK:n merenkulujärjestö IMO:sta lähtien kiinnittävät yhä enemmän huomiota naisten työllistymiseen alalle. Viime vuonna vietettiin ensimmäistä kertaa IMO:n luotsaamaa kansainvälistä päivää merenkulkualan naisille 18. toukokuuta. Päivän tarkoituksena on edistää naisten rekrytointia ja työssä pysymistä merenkulkualalla, sekä nostaa naisten profiilia merillä ja tukea työtä nykyisen sukupuolten epätasapainon korjaamiseksi merenkulussa.

Varustamoiden kansanvälinen kattojärjestö International Chamber of Shippingin (ICS), joka edustaa yli 80 prosenttia maailman kauppalaivastosta on alkuvuodesta julkaissut ensimmäisen ohjekirjan monipuolisuuteen ja inklusiivisuuteen liittyen. ICS on aiemmin kehittänyt merenkulkualan yrityksille räätälöidyn verkkotyökalun, jonka avulla voi kehittää monimuotoisuuteen liittyviä käytäntöjä. Työkaluun voi tutustua osoitteessa https://www.ics-shipping.org/maritime-diversity-and-inclusion-charter/ .

Eurooppalainen varustamoiden kattojärjestö puolestaan järjestää naistenpäivän kunniaksi webinaarin sukupuolten tasa-arvosta merenkulussa. Webinaari on Linked in Live tilaisuus 8.3. klo.16.30 Suomen aikaa ja avoin kaikille. Lisätietoja ja osallistumislinkkilöytyvät osoitteesta: https://www.ecsa.eu/news/event-gender-equity-shipping.

Jaa artikkeli
meriverkostot