17.02.2021

Varustamot: Suomeen saapuvilta laivamatkustajilta edellytetään negatiivista koronatestitulosta

Suomessa operoivat varustamot edellyttävät kaikilta ulkomailta Suomeen saapuvilta laivamatkustajilta tiistaista 23.2.2021 alkaen negatiivista koronatestitulosta THL:än suosituksen mukaisesti. Todistusta ei edellytetä risteilymatkustajilta, jotka eivät ole käyneet maissa toisessa maassa.

Kaikilla matkustajilla mukaan lukien Suomen kansalaisilla, tulee olla laivaan noustessaan 72 tunnin sisällä otettu negatiivinen koronatestitodistus tai lääkärintodistus sairastetusta taudista. Matkustajia pyydetään näyttämään todistukset pyydettäessä lähtöterminaalissa ja Suomessa maahan tullessa rajatarkastuksen yhteydessä tai saapumisterminaalissa oleville terveysviranomaisille.

Todistusta ei edellytetä risteilymatkustajilta, jotka eivät ole käyneet maissa toisessa maassa.

Poikkeuksena todistuksen edellyttämisestä ovat alle 12-vuotiaat sekä kuljetusvälineiden vaihtomiehistöt, työtehtävissään ja työtehtävistään palaavat kuljetusvälineiden miehistöt, logistiikka-alan kuljettajat ja sellaiset huoltovarmuuden kannalta välttämättömät ammattihenkilöt, joiden Suomeen saapumiselle testivaade muodostaa käytännön ylitsepääsemättömän esteen.

Negatiivinen testitodistus ei toistaiseksi muuta voimassa olevia matkustusrajoituksia ja maahantulon edellytyksiä. Ahvenanmaan osalta alueelliset viranomaiset ratkaisevat liikenteeseen liittyvät erityiskysymykset.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on 17.2.2021 antanut suosituksen kaikille Suomeen liikennöiville kuljetusyhtiöille ja varustamoille toimista, joilla torjutaan koronavirusmuunnosten leviämistä Suomeen. Yksityiskohtaiset ohjeet todistuksia varten THL:än suosituksesta: https://thl.fi/documents/533963/5860112/THL_suositus_UK_EA_variantit_laivayhtio%CC%88t_152.2021_fi+%281%29.pdf/c91a9da5-3264-7b30-9ed9-a1cdd90a6b00?t=1613560233657.

Matkustajien turvallisuuden varmistaminen on varustamoille aina ykkösprioriteetti. Viruksen leviämisen estämiseksi ja matkustajien terveysturvallisuuden takaamiseksi on otettu käyttöön laajasti erityistoimenpiteitä, kuten tehostettu siivous ja desinfiointi sekä turvavälit terminaaleissa ja laivoilla. Matkustajille suositellaan maskien käyttöä laivoilla tilanteissa, joissa riittävien turvavälien pitäminen ei ole mahdollista.

Jaa artikkeli
navigate