01.07.2021

Vuosaaren 13 metrin väylä valmistuu loppuvuoteen 2021 mennessä

Vuosaaren uutta meriväylää yhteistyönä toteuttavat Väylävirasto, Helsingin Satama Oy ja Helsingin kaupunki järjestivät tänään 1.7. 2021 mediatilaisuuden, jossa esiteltiin väylähankkeen tilannetta. Hankkeen todettiin olevan aikataulussa ja valmistuvan loppuvuoteen mennessä.

Meriväylän ohella ruopataan myös satama-allasta.

Väylän syventämisen myötä rahtialusten lastikapasiteetti voidaan lähes kaksinkertaistaa. Tämä tuo merkittäviä kuljetuskustannussäästöjä ja pienentää alusliikenteen ympäristövaikutuksia. Samalla parannetaan konttiliikenteen kuljetuksien sujuvuutta sekä Helsingin Sataman kilpailukykyä. Väylän syventämisen myötä lastikapasiteetti voidaan lähes kaksinkertaistaa osalla rahtialuksista.

Hanke sisältää väylän sekä satama-altaan syventämisen ruoppaamalla ja louhimalla 11 m kulkusyvyydestä 13 m kulkusyvyyteen. Väylän leveys on 177-1 962 m ja pituus 32 km. Väylän syventämisen ohella myös väylän kelluvia turvalaitteita parannetaan muun muassa ottamalla käyttöön kaukovalvontaa.

Väylähankkeen valmiusaste oli 14.6. louhintojen osalta 79% ja ruoppauksen 86%.

Meriväylän ruoppaus käynnissä.

Hankkeen aikana ruoppausmassaa syntyy 1,0 milj. m3 ja louhemassaa 0,25 milj. m3. Syventämisen yhteydessä syntyviä louhemassoja hyödynnetään Helsingin kaupungin aluerakentamisessa, muun muassa Hernesaaressa ja Ruusu-niemessä. Katuverkon sijaan louhe kuljetetaan meriteitse, mikä tuo merkittäviä kustannussäästöjä, vähentää kuljetusten aiheuttamaa ympäristö- kuormitusta ja liikennehaittoja.

Uuden meriväylän päivitetty kokonaiskustannusarvio on 26,5 M €, josta valtion väylän syventämisen osuus on 17,2 M € ja sataman syventämisen osuus on n. 9,3 M €. Hanke on Väyläviraston, Helsingin Satama Oy:n sekä Helsingin kaupungin yhteisrahoitteinen, ja siihen on myönnetty EU:n CEF-tukea (Connecting Europe Facility) 20 % hankkeen kustannuksista.

Teksti ja kuvat Kari Martiala

Jaa artikkeli
portofnaantali