11.10.2021

Western Shipyard Oy – ruukkikylän telakka

Western Shipyard Oy (WSY) toimii Teijon ”ruukkikylässä”, joka kuntaliitoksen seurauksena kuuluu nykyisin Salon kaupunkiin. Ruukkikylällä samoin kuin telakalla on pitkä historia metalliteollisuudessa ja WSY:llä on tänään merkittävä rooli tietynkokoisten ja -tyyppisten alusten sekä telakointi- että peruskorjausliiketoiminnassa Suomen markkinoilla.

Telakka kauniin saariston kainalossa. ”Telakkahylly” näkyy altaassa olevan laivan oikealla puolella.

Navigator haastatteli WSY:n toimitusjohtajaa Pasi Määttää syyskuun lopulla telakalla Teijossa.

Teijo ja lähialueet ovat kuuluisia etenkin kolmesta ruukkikylästä: Teijo, Mathildedal ja Kirjakkala. Vanhimpana näistä Teijon rautaruukkihistoria ulottuu vuoteen 1686. Ruukkitoiminta kattoi sen ajan metallien perusteollisuutta ja metallituotteiden siis tuolloin lähinnä työkalujen valmistamista takomalla. Näistä kolmesta kylästä Teijo on ainoa, jossa metalliteollisuus on säilynyt näihin päiviin saakka. Muissa kahdessa kylässä ruukkihistoriaa hyödynnetään pääasiassa turismissa. Teijossa toimii tänään aivan toistensa naapureina kaksi merkittävää laiva-alan yritystä WSY ja Marine Alutech Oy, joka rakentaa pääasiassa pienempiä alumiinirakenteisia aluksia kuten partioveneitä, maihinnousuveneitä, luotsiveneitä ja työveneitä kotimaahan ja vientiin.

Pasi Määttä, Western Shipyard Oy:n toimitusjohtaja.

Pasi Määttä on pitkän linjan toimija laivakorjauksen alalla. Hän aloitti Turun korjaustelakalla Aurajoen rannalla vuonna 1990 ammattimiehenä, kouluttautui myöhemmin teknisessä koulussa, toimi eri tehtävissä Turun korjaustelakalla Luonnonmaalla ja siirtyi WSY:lle Teijoon vuonna 2008, kun APX Metalli Oy osti telakan. Millog Oy:n tultua telakan omistajaksi Pasi aloitti WSY:n toimitusjohtajana lokakuussa 2020.

Teijon telakan historia.

Alueen pitkä historia näkyy yllä olevasta kuvasta. Laajempi toiminta telakkana käynnistyi sen jälkeen, kun Antti Wihuri oli ostanut alueen ja rakensi paikalle nyt käytössä olevan telakointialtaan. Telakka on sijainnut koko historiansa samalla paikalla ja esimerkiksi telakan konttori on tänään rakennuksessa, joka alun perin oli työntekijöiden asuntona. Oy Western Shipyard Ltd perustettiin vuonna 1994.

WSY:n omistaa vuoden 2020 lokakuusta lähtien Millog Oy.

WSY:n liiketoiminta käsittää pääasiassa laivojen huoltotelakointeja sekä peruskorjauksia. Perinteisesti asiakkaita ovat suomalaiset yhteiskunnan sektorilla toimivat yritykset ja laitokset (puolustuslaitos, rajavartiolaitos, luotsitoiminta, maantielauttoja ja yhteysaluksia operoivat yritykset ym.) sekä yksityiset varustamot, joiden kalusto on kooltaan sopivaa WSY:n telakka-altaaseen.

Altaassa kaksi alusta, taustalla ”hyllyllä” laiva peruskorjauksessa.

WSY:llä on luonnollisesti kaikki vaadittavat sertifioinnit tehtäviä töitä varten mukaan lukien Naton AQAP – sertifiointi.

Vientitoimitusmahdollisuuksia WSY ei ole aktiivisesti tutkinut, joskin sektori saattaa tulla kiinnostavaksi tulevaisuudessa.
WSY:n telakka-alueeseen, jonka pinta-ala on n. 12 hehtaaria, kuuluu telakka-allas, työpajarakennuksia sekä varastorakennuksia ja -alueita. Telakka-allas on varsin erikoinen ja eräällä tavalla nokkela ratkaisu:

• varsinainen kuivatelakka 150 m x 21 m (portin leveys) x 5,5 m (veden syvyys portilla)
• tämän vieressä ja tähän yhteydessä oleva pitkittäinen ”hylly” 130 m x 20 m x 4,5 m (veden maksimisyvyys hyllyllä), jonka pohja on n. 7 metriä korkeammalla kuin kuivatelakan pohja

Edellisessä suoritetaan tyypillisesti vuosi- ja muut lyhytaikaiset telakoinnit, kun taas jälkimmäisessä tehdään pitempiä rakennus- ja toimitusaikoja vaativat peruskorjaus- ja muut telakointia vaativat työt.
Rungon siirtäminen mereltä ”hyllylle” tapahtuu siten, että laiva otetaan ensin varsinaiselle kuivatelakalle, minkä jälkeen telakkaportti suljetaan, vesi nostetaan allaskokonaisuudessa enimmillään n. 5 metriä merenpinnan yläpuolelle, laiva uitetaan ”hyllylle”, minkä jälkeen vesi poistetaan allaskokonaisuudesta – osittain valuttamalla mereen ja osittain pumppaamalla.
”Hyllyllä” olevaa laivaa varten telakalla on siirrettävä halli, joten töitä voidaan tehdä säältä suojassa.

Koululaiva MS Pohjanmeri, entinen miinalaiva Pohjanmaa peruskorjattiin ja uudistettiin WSY:llä.

Kuivatelakka-allasta on aikojen myötä laajennettu ja myös telakalle tulevaa väylää on syvennetty 5,5 metriin, joten WSY:llä voidaan nykyisin telakoida esimerkiksi kaikki Puolustusvoimien alukset ja Rajavartiolaitoksen ulkovartiolaivoja.

Telakan palveluksessa on tällä hetkellä 36 henkilöä. Näistä toimihenkilöitä on kolmasosa. Pieni määrä edellyttää lähes kaikilta monialaista osaamista. Vaihtuvuus on erittäin pientä. Toiminta luonnollisesti tukeutuu voimakkaasti verkostoon ja edellyttää vankkoja suhteita laivanrakennuksen eri sektoreiden verkostoyrityksiin

Suomessa on jäljellä melko niukalti laivakorjauskapasiteettia. Suurempia laivoja varten on ainoastaan virolaisen BLRT:n omistama Turun Korjaustelakka Oy, joka toimii Luonnonmaalla Naantalissa. WSY:n lisäksi pienemmän kaluston korjauksiin ovat erikoistuneita muun muassa Asle Metals Oy:n Olkiluodon telakka Olkiluodossa Raumalta pohjoiseen ja Suomenlahden Telakka Oy Loviisassa. Telakointikapasiteettia on periaatteessa myös uudisrakennustelakoilla, mutta korjaustelakoinnit tulevat yleensä näillä kysymykseen vain, jos uudisrakennustoiminta on heikkoa. Tässä valossa WSY:n kapasiteetti lienee kriittisen tärkeä monille merenkulun toimijoille Suomessa.

WSY:llä on kiinnostava historia. Yritykselle on vuosien mittaan kehittynyt merkittävä rooli tietynkokoisten laivojen korjausliiketoiminnassa mukaan lukien laajat peruskorjaukset. Suuri osa asiakkaista on julkisen vallan piirissä olevia laitoksia tai yrityksiä. Näille töiden teettäminen kotimaassa on arvo sinänsä. WSY:n tulevaisuuden näkymät ovat siten varsin lupaavia.

Teksti Eero Mäkinen

Jaa artikkeli
portofnaantali