Viking Line tekee tappiota tämän vuoden – neuvottelut rahoittajien kanssa jatkuvat

Viking Linen alkuvuoden tulos jäi -27,4 miljoonaa euroa tappiolle. Matkustajatoiminnan tuotot vähenivät huhti-kesäkuussa 89,2 prosentilla.

– Henkilöstömme on kantanut painavaa taakkaa lomautuksien muodossa, joita on ollut kaikissa konsernin toimintamaissa, toimitusjohtaja Jan Hanses toteaa.

Viking Linen liikevaihto tippui tammi-kesäkuussa 57 prosenttia viime vuoden vertailujaksosta jääden 97,5 miljoonaan euroon. Liiketulos oli -27,4 miljoonaa euroa. Vuodentakaisen vertailujakson liiketulos oli -8,8 miljoonaa euroa.

Matkustajatoiminnan tuotot vähenivät 62,3 prosentilla ja olivat 76 miljoonaa euroa. Rahtitoiminnan tuotot laskivat 20,7 miljoonaan euroon vuodentakaisesta 24 miljoonasta eurosta.

Varustamoyhtiön käyttökulut olivat 104,9 miljoonaan euroa. Kulut vähenivät 35,4 prosentilla viime vuoden vertailujaksosta.

Viking Line alensi huhtikuussa antamaansa tulosohjeistusta:

”Kolmannen kvartaalin tulos, joka tavallisesti tuottaa suurimman osan vuoden tuloksesta, tulee olemaan huomattavasti paljon huonompi kuin aikaisempina vuosina Covid-19 -pandemian takia. Tulosnäkymiä on siksi muutettu. Koko toimintavuoden 2020 tulos tulee olemaan negatiivinen.”

Aiemmin yhtiö piti epätodennäköisenä, että tämän vuoden tulos olisi positiivinen.

Neuvottelut rahoittajien kanssa jatkuvat

– Toiminnan rajoituksista huolimatta olemme ylläpitäneet matkustaja- ja rahtiliikennettä maidemme välillä katkeamattomasti ja siten turvanneet liikennemallin, joka on jatkunut yli puoli vuosisataa ja jatkuu edelleen, toimitusjohtaja Jan Hanses toteaa.

Vikin Line sai keväällä huoltovarmuuskeskukselta 16 miljoonaa euroa tukea rahtiliikenteelle linjoilla Turku-Långnäs-Tukholma, Maarianhamina-Kapellskär ja Helsinki-Tallinna. Tuki kattoi liikenteen muuttuvat kulut ja osan kiinteistä kuluista ottaen huomioon rahtiliikenteen tuotot ja matkustajaliikenteen katteen.

– Korvaus oli siksi tehokas ja itsesäätöinen, Hanses kiittelee.

Konserni on myös saanut likviditeettitukea Ahvenanmaan maakuntahallitukselta jakson aikana.

 

Lähde: Viking Line Abp puolivuotiskatsaus 20.8.2020

Katsauskaudella suurin osa yhtiön henkilökunnasta Suomessa on ollut lomautettuna. Ruotsissa ja Virossa yhtiö on käyttänyt valtion subventoimia lyhytaikaislomautuksia.

– Toisen kvartaalin aikana toimenpiteemme keskittyivät yhtiön maksuvalmiuden varmistamiseen kustannuksia sopeuttamalla ja rahoitusjärjestelyihin luotonantajiemme kanssa. Henkilöstömme on kantanut painavaa taakkaa lomautuksien muodossa, joita on ollut kaikissa konsernin toimintamaissa.

Kesäkuun lopussa yhtiön pitkäaikaiset korolliset velat olivat 88,3 miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli 49,3 prosenttia, kun se viime vuonna vastaavaan aikaan oli 46,3 prosenttia. Rahavarat laskivat 30,7 miljoonaa euroon vuodentakaisen vertailujakson 51,3 miljoonasta eurosta. Myönnetyt käyttämättömät luottolimiitit olivat 10,4 miljoonaa euroa. Alkuvuoden liiketoiminnan nettorahavirta oli -20,2 miljoonaa euroa.

– Maksuvalmiutemme oli tyydyttävä kvartaalin lopussa ja se on sen jälkeen vahvistunut vielä jonkin verran. Neuvottelut rahoittajiemme kanssa jatkuvat ja niiden odotetaan päättyvän kolmannen kvartaalin aikana.

Varustamoyhtiön investoinnit puolivuotiskaudella olivat 9,3 miljoonaa euroa. Summasta 3,9 miljoonaa euroa oli ennakkomaksuja rakenteilla olevasta aluksesta. Viime vuoden vertailujaksolla investoinnit olivat 27,0 miljoonaa euroa.

– Uuden aluksemme Viking Gloryn rakentaminen edistyy Kiinassa. Aluksen toimituksen arvioidaan tapahtuvan vuoden 2021 toisella vuosipuoliskolla.

Hansen huomauttaa, että joistakin optimismin merkeistä huolimatta on edelleen vaikeaa arvioida markkinoiden kehitystä eteenpäin.

– Varmistaaksemme turvalliset rutiinit poikkeusoloissa ja vahvistaaksemme matkustajiemme luottamusta liikenteeseemme myös Covid-19 -pandemian aikana Viking Line sai ensimmäisenä varustamona maailmassa luokituslaitoksen Det Norske Veritas Germanischer Lloydin verifioinnin, joka koskee laivaston kaikkia seitsemää alusta sekä toimintaa kuudessa terminaalissa. Verifiointi vahvistaa kykyämme käsitellä ja ehkäistä tartunnanvaaraa mukaan lukien Covid-19.

Viking Line Abp puolivuotiskatsaus

Teksti: Vaula Aunola

Lisää aiheesta:

Viking Linen kaikki laivat palaavat liikenteeseen heinäkuussa

Viking Line on maailman ensimmäinen covid-19:n hallinnasta DNV GL:n toimesta verifioitu varustamo

 

Jaa artikkeli
navigate