”Pois poteroista!” – laivameklareiden suunnannäyttäjä Tomi Rautio

Sata vuotta vanhan Suomen Laivameklarit ry:n puheenjohtaja korostaa yhteistyön merkitystä kaikilla tasoilla: yritysten sisällä ja välillä, merialan yhdistysten kesken sekä toimialan ja viranomaisten kanssa.

Stevecon tuotantojohtaja ja tytäryhtiö Saimaa Terminalsin toimitusjohtaja Tomi Rautio.

Kuka Tomi Rautio?

Ensin merenkulkua, sitten Kotkan merikoulu ja logistiikkainsinöörin opintoja ja sitä kautta logistiikan ja satamaoperoinnin pariin. Työnantajien joukossa on ollut useita merialan yrityksiä, mutta pisin pysähdys on nykyinen työnantaja eli satamaoperaattori Steveco, jonka palveluksessa Tomi Rautio on ollut jo vuodesta 2006.

”Steveco konsernissa tehtäväni ovat vaihtuneet niin, että konsernin kaikki toiminnot ovat tuttuja. Olen tehnyt töitä kaikkialla muualla paitsi taloushallinnossa,” toteaa nykyisin Stevecon tuotantojohtajana ja tytäryhtiö Saimaa Terminalsin toimitusjohtajana työskentelevä Rautio.

”Kiinnostavin hanke oli ilman muuta Vuosaaren sataman ylösajo.” Nyt Tomin tehtävänä on tehostaa ja yhdenmukaistaa tuotannon prosesseja Steveco konsernin eri toimipisteissä.

”Tavoite on, että olemme yksi ja sama satamatoimija eri paikkakunnilla, ei vain yksittäisiä erillisiä yksiköitä. Haluamme, että resursseja voidaan käyttää yli yksikkörajojen siellä missä tarvitaan, joustavasti ja sujuvasti. Tavoitteena on kokonaisuuden hyöty ja kustannustehokkuuden kehittäminen.”

Satamaoperaattorin bisnes

Stevecon suurin asiakassegmentti on metsäteollisuus ja sen eri tuoteryhmät: paperi, sellu, kartonki ja sahatavara.

”Suomen satamaoperaattoreilla on isossa kuvassa lähes kaikilla samat asiakassegmentit ja tuotteet. Eli tuontipuolella teollisuuden raaka-aineet sekä kulutustavarat ja vientituotteina jalosteet eri muodoissaan.”

Tomin mukaan toimialan suurin haaste on tuloksentekokyky. Yrityksen pitää löytää varastotiloille ja koneille optimaalinen täyttö- ja käyttöaste.

”Jos ajatellaan vaikka laivaa, niin yhdellä täydellä laivalla tuotto voi olla parempi kuin yhden täyden ja yhden puolitäyden laivan tuotto. Sama koskee satamaoperaatioita. Pitää löytää tasapaino riittävien tilojen, koneiden, laitteiden ja henkilöstön sekä uuteen investoimisen suhteen.”

Automaatio ja digitalisaatio

Satamaoperaattoreita kritisoidaan joskus vanhanaikaisista toimintatavoista ja kysellään automaation perään.

”Suomessa satama-automaatio ei ole edennyt kovin nopeasti esimerkiksi konttiliiketoiminnassa, koska meillä on tilaa laajentaa maata pitkin. Maailman suurissa satamissa tilaa varastointiin otetaan ylhäältä, ja silloin automaatio on hyvä ratkaisu.”

”Toinen syy hitaaseen etenemiseen on se, että tämä on volyymibisnes. Suomen satamien volyymit ovat liian pienet, jotta automaatioon tarvittavat investoinnit olisivat kannattavia.”

”Automaation kautta meille tulee silti kuitenkin koko ajan esimerkiksi ergonomiaa parantavia työvälineitä.”

Digitalisaation suhteen Steveco on edelläkävijä. ”Meillä on koko ajan järjestelmissä tieto tavaran liikkeistä. Tiedämme, milloin tavara saapuu meille, milloin se lastataan tai puretaan ja milloin se lähtee meiltä.”

Muu palvelu, kuten jäänmurto ja luotsaus, on tämän tiedonjaon ketjun ulkopuolella. Niiden saaminen mukaan tiedonjakoon parantaisi satamatoiminnan sujuvuutta.

Sataman rooli

”Satama on mahdollistaja. Satamayhtiö tarjoaa mahdollisimmat hyvät edellytykset operaattorin toiminnalle. Kun asiakas valitsee tuotteelle kuljetusreittiä, merkitsevät satamaoperaattorin tarjoamat ratkaisut hyvin paljon.”

Tomi Rautio katsoo, että satamien ja operaattoreiden välinen kilpailu on Suomessa hieman haasteellinen asia. ”Jaettavana oleva kakku on liian pieni, siitä ei riitä kaikille. Kilpailua pitää kuitenkin olla, se vie kehitystä eteenpäin.”

Laivameklarit

Tomi valittiin Suomen Laivameklarit ry:n puheenjohtajaksi vuosi sitten. ”Tämä on ollut hyvää ja antoisaa aikaa. Uskon, että olemme haasteellisen vuoden aikana pystyneet vastaamaan jäsenyritysten tarpeisiin. Viranomaisyhteistyö on kehittynyt huimasti.”

”Mielestäni liiton tehtävä on ajaa alan asiaa. Liitto on kokoava voima, kuin sateenvarjo, joka kokoaa alan yhteen. Odotan, että tulevaisuudessa olemme yhä vahvempi toimija viranomaisten suuntaan.”

Väistyvä puheenjohtaja Jouni Ahrela onnittelee yhdistyksen uutta puheenjohtajaa Tomi Rautiota vuosikokouksessa 2020. Kuva: Mikael Häggblom

Tomi Rautio korostaa yhteistyön merkitystä. ”Alan sisäisen yhteistyön lisäksi haluan tiivistää yhteistyötä myös muiden merialan ja logistiikan yhdistysten kanssa. Myös liiton kansainvälisen yhteistyön kehittämisen tulee olla tuleva tavoite.”

Muutosvoimaa

”Merenkulku on perinteinen toimiala. Jos jotain haluaisin muuttaa, niin haluaisin nähdä vähän vauhdikkaampaa muutosta. Ei kuitenkaan muutosta vain muutoksen takia. Mutta toivon, että ei pidettäisi kiinni asioista, joita on tehty 30 vuotta, vain siksi, että niin on aina tehty.”

Tomi korostaa yhteistyötä myös alan henkilöstön kanssa. ”Meidän pitää yhdessä miettiä miten 24/7 satamatoiminta voidaan tuottaa järkevillä ehdoilla.”

”Kaikkien pitäisi pysyä ajan hermolla, poteroista pitää päästä pois! Sillä me pidetään tämä maa kilpailukykyisenä.”

Teksti ja kuvat: Sari Turkkila


Laivameklarien 100 v. juhlavuoden kunniaksi Navigator julkaisee meklarien historiasta ja tästä päivästä kertovan juttusarjan.

Aiemmin julkaistut:

”Tämä ala on ihmisistä kiinni”– Micce Enbergin tie Maerskille

”Sokeri, suola ja pippuri” – sisävesiagenttina Saimaalla

”Se on nainen!”

100 vuotta laivameklareita

Lisää tarinoita meklareiden työstä löytyy Suomen Laivameklareiden historiasivuilta. Mukana ovat mm. laivameklari Kari Koivun ja laivameklari Nils Österbergin työurasta kertovat artikkelit

Jaa artikkeli