09.05.2018

Tervetuloa uudenlaiseen Navigatoriin

Kaikki alan vaikuttajat, Suomen Varustamot, Meriteollisuus, Satamaliitto, Satamaoperaattorit, Laivameklarit, Logistiikkayhdistys, Suomen Vesitieyhdistys ja merkittävät henkilöjärjestöt, kuten Laivainsinöörien yhdistys Laradi ja Meriupseeriyhdistys Meriliiton ohella, puhaltavat yhteen hiileen ja ovat mukana tekemässä uutta Navigatorin verkkolehteä.

Navigator-sopimuksen allekirjoitustilaisuudessa oikealla Meriliiton puheenjohtaja Mikko Niini ja vasemmalla Omnipress Oy:n toimitusjohtaja Kimmo Kallonen. Keskellä Navigatorin päätoimittaja Kari Martiala.

– On ollut hienoa kokea, kuinka kaikki osapuolet ovat jälleen halunneet yksissä tuumin vahvistaa alan yhteisen äänenkannattajan välttämättömyyden, Meriliiton puheenjohtaja Mikko Niini sanoo.

– Kaikkien Suomen merenkäytössä toimivien on hyvä muistaa, että oma äänikanava on nyt turvattu lähivuosiksi eteenpäin ja sitä on myös hyvä itse kunkin hyödyntää uutisilla, artikkeleilla, mielipiteillä ja kannanotoilla, jotka uuden Navigatorin kautta saadaan myös helposti leviämään sosiaalisessa mediassa.

Navigator-lehti on jo 1920-luvulta seurannut Meriliiton jälkiä. Se uudistettiin uudella nimellä 1960-luvulla.

Lehteä on julkaissut Laivastolehti Oy, jonka osakkaita tuosta uudistuksesta lähtien ovat olleet Meriliiton ja Meriupseeriyhdistyksen lisäksi käytännössä kaikki meriklusterimme toimialajärjestöt, jotka yhdessä tuolloin totesivat että meriala tarvitsee oman äänenkannattajansa. Järjestely toimi aina siihen saakka, kun varustamot järjestöjensä uudistuksen yhteydessä päättivät irtautua tästä julkaisuyhteistyöstä.

Mediamaailma on digitalisaation johdosta rajujen murrosten äärellä. Navigatorin taloudelle lehden viimeiset vuodet ovat olleet raskaita ja viime vuonna kustantaja ilmoittikin, että painetun lehden tekemiselle ei enää ole taloudellisia edellytyksiä; yritykset ovat luopuneet printtimainonnasta ja posti nostaa jakelukuluja. Tämän johdosta Meriliitto hankki itselleen 42,8 prosentin osakkuuden Laivastolehti Oy:stä ja otti aloitteen ryhtyäkseen selvittämään alan äänenkannattajan jatkamisen mahdollisuuksia.

Karsimalla painatus- ja jakelukulut löydettiin sellaiset edellytykset, että taas kerran kaikki alan vaikuttajat, Suomen Varustamot, Meriteollisuus, Satamaliitto, Satamaoperaattorit, Laivameklarit, Logistiikkayhdistys ja merkittävät henkilöjärjestöt, kuten Laivainsinöörien yhdistys Laradi ja Meriupseeriyhdistys Meriliiton ohella, puhalsivat yhteen hiileen. On ollut hienoa kokea, kuinka kaikki osapuolet ovat jälleen halunneet yksissä tuumin vahvistaa alan yhteisen äänenkannattajan välttämättömyyden.

Maaliskuussa allekirjoitettiin sopimus, jonka mukaan edellä mainitut toimijat ottavat kukin erikseen merkittävän taloudellisen vastuun julkaisutoiminnan jatkuvuudesta verkkolehden eli säännöllisen sähköisen uutiskirjeen muodossa sekä yhtenä vuosittaisena printtijulkaisuna.

Henkilöjärjestöt ottavat jäsenmaksutuloihinsa nähden suurimman taakan, mutta vuosittainen englanninkielinen ”Maritime Finland” printtijulkaisu antaa miljardiliikevaihtojen toimialojen yrityksille mahdollisuuden ilmoituksillaan, kumppaniartikkeleillaan ja yrityskohtaisesti räätälöityine kansineen käyttää sitä vuoden kerrallaan markkinoinnin työkaluna tai vaikkapa eteisaulansa käyntikorttina.

Verkkojulkaisua päivitetään jatkuvasti ja uutiskirje lähetetään suomen- ja englanninkielisenä vähintään 20 kertaa vuodessa. Niiden synnyttämistä tukee panostajien muodostama toimitusneuvosto, jonka tehtävänä on ohjata uutis- ja artikkelivirtaa sekä auttaa myös käytännön toimitustyössä. Järjestelyssä ei ole mukana ketään julkista toimijaa, mutta ala kaipaa nykyistä vireämpää selittävää uutispalvelua ja raportointia erityisesti viranomaisvalmisteluista, esimerkiksi IMO:n kokouksista.

Kaikkien Suomen merenkäytössä toimivien on hyvä muistaa, että oma äänikanava on nyt turvattu lähivuosiksi eteenpäin ja sitä on myös hyvä itse kunkin hyödyntää uutisilla, artikkeleilla, mielipiteillä ja kannanotoilla, jotka uuden Navigatorin kautta saadaan myös helposti leviämään sosiaalisessa mediassa.

Tässä uuden ajan murroksessa muutamat saattavat pettyä tutun lehden jäädessä postiluukusta tippumatta.

Uuden oppiminen, erityisesti muutoksiin tässä maailmassa on kuitenkin aina pitänyt ihmiset vireinä!

Mikko Niini
Meriliiton puheenjohtaja

Jaa artikkeli
portofnaantali