28.01.2021

Wärtsilän tulos liki puolittui viime vuodesta – alustilaukset pohjalukemissa

Viime vuonna Wärtsilän vertailukelpoinen liiketulos laski 40 prosenttia edeltävästä vuodesta. Yhtiö näkee kasvumahdollisuuksia meri- ja energiateollisuuksen hiilineutraaleissa ratkaisuissa.

– Pidemmälle tulevaisuuteen katsoen olen edelleen luottavainen, että strategiamme ja viime vuonna tekemämme organisaatiomuutokset antavat meille hyvät lähtökohdat tarttua kasvumahdollisuuksiin, jotka syntyvät pyrkimyksistä tehdä meri- ja energiateollisuuksista hiilineutraaleja, helmikuun alussa eläköityvä konsernijohtaja Jaakko Eskola toteaa tulostiedotteessa. Kuva: Wärtsilä

Loka-tammikuussa Wärtsilän tilauskertymä laski 28 prosenttia viime vuoden vertailujaksosta jääden 1 118 miljoonaan euroon.
Liikevaihto tippui vertailujaksosta 28 prosenttia ja vertailukelpoinen liiketulos laski 49 prosenttia.

Tulos/osake tippui 0,10 euroon vertailujakson 0,17 eurosta. Analyytikot odottivat osinkokohtaisen tuloksen olevan 0,14 euroa.

Koko vuoden 2020 tilauskertymä laski 18 prosenttia edellisestä vuodesta ja oli 4 359 miljoonaan euroon. Tilauskanta hiipui 14 prosenttia ja liikevaihto supistui 11 prosenttia. Tilauskanta oli kauden lopussa 14 prosenttia pienempi kuin vertailujaksolla. Vertailukelpoinen liiketulos laski edellisestä vuodesta 40 prosenttia jääden 275 miljoonaan euroon. Tulos/osake laski 0,23 euroon edellisen vuoden 0,37 eurosta.

Yhtiön osinkoehdotus vuodelle 2020 on 0,20 euroa osakkeelta. Vuonna 2019 osinkoa maksettiin 0,48 euroa.

Alustilausten määrä laski ennätyksellisen alhaalle

Koronapandemian vaikutus Wärtsilän vuoden taloudelliseen tulokseen oli odotetusti merkittävä.

– Alustilausten määrä laski ennätyksellisen alhaiselle tasolle, investointeja uuteen voimalaitoskapasiteettiin lykättiin ja huoltotoimintaa siirrettiin tuonnemmaksi, koska laitteiden käyttöasteet laskivat ja matkustusrajoitukset rajoittivat huoltoinsinöörien liikkuvuutta, konresnijohtaja Jaakko Eskola kiteytti yhtiön tulostiedotteessa.

– Vaikka näiden seurauksena Wärtsilän tilauskertymä laski, olen tyytyväinen voidessani nostaa esiin joitakin vahvoja osa-alueita. Energian varastointimarkkinoilla kysyntä pysyi hyvällä tasolla johtuen kasvavasta lyhytaikaisen joustavan kapasiteetin tarpeesta. Merenkulkumarkkinoiden digitaalinen murros kiihtyi, kun uusia teknologioita ja digitaalisia sovelluksia otettiin käyttöön matkustusrajoitusten vuoksi ja kilpailuaseman parantamiseksi.

Eskola toteaa, että vaikka kannattavuus parani vuoden loppua kohti, palveluiden kysynnän kausiluonteinen parannus oli odotetusti heikompi kuin aiempina vuosina.

– Koko vuoden liiketulos ja kannattavuus jäivät selvästi edellisvuotta pienemmiksi, mikä johtui pääasiassa epäsuotuisammasta liikevaihdon jakaumasta, kapasiteetin alhaisemmasta käyttöasteesta ja koronaviruksen aiheuttamasta kustannusten noususta.

– Koronaviruksen taloudellisten vaikutusten minimoimiseksi olemme toteuttaneet väliaikaisia kustannussäästötoimenpiteitä, kuten harkinnanvaraisten kulujen ja työtuntien vähennyksiä sekä lomautuksia. Panostimme myös merkittävästi luottoriskin ja nettokäyttöpääoman pienentämiseen erityisesti vaihto-omaisuuden hallinnan ja saatavien perinnän kautta, mikä nosti liiketoiminnan rahavirtamme ennätyksellisen korkealle tasolle.

Äkillistä muutosta ei ole odotettavissa

Näkymissään Wärtsilä ennakoi lyhyen aikavälin kysyntäympäristön olevan samankaltainen kuin viime vuoden vastaavalla ajanjaksolla: ”Ennustettavuus on kuitenkin edelleen rajallinen, ja vallitsevat markkinaolosuhteet tekevät näkymästä epävarman.”

– Pidemmälle tulevaisuuteen katsoen olen edelleen luottavainen, että strategiamme ja viime vuonna tekemämme organisaatiomuutokset antavat meille hyvät lähtökohdat tarttua kasvumahdollisuuksiin, jotka syntyvät pyrkimyksistä tehdä meri- ja energiateollisuuksista hiilineutraaleja, Jaakko Eskola sanoo.

– Tämän ollessa viimeinen tulosjulkistukseni ennen siirtymistäni eläkkeelle haluan kiittää kaikkia kollegoitani Wärtsilässä omistautumisestanne ja tuestanne. Tukenne haastavasta viime vuodesta selviytymiseksi on ollut erityisen arvokasta. On ollut todellinen ilo työskennellä kanssanne ja kehittää Wärtsilästä nykyisenkaltainen älykkään teknologian yritys, Eskola päättää.

Teksti: Vaula Aunola

Lisää aiheesta:

Wärtsilä luopuu Entertainment-liiketoiminnastaan

Wärtsilä osallistuu pitkän matkan laivakuljetusten hiilenpoistoon tähtäävään projektiin

Wärtsilän jätehuoltoratkaisut Carnivalin aluksiin

Jaa artikkeli
Freja